Psyche cd
 

        CD perustuu amerikkalaisen Kolbyn persoonallisuutta ja oppimista
        koskeviin tutkimuksiin. Siinä rommppu kysyy käyttäjältä 36 luon-
        nehdintaa, joihin vastaamalla henkilö myös määrittelee, mihin kate-
        goriaan hän kuuluu. Mutta testi on vain hämäystä, sillä haluamme
        vallan muuta. Haluamme, sotkea asiaoita. Taidetta, rooleja, asen-
        teita. Haluamme pitää hauskaa.